Invent

Royal Exclusive


Royal Exclusive predstavlja nadgradnju programa Royal i ponuda je za luksuzne stanove i poslovne prostore. Moderan i široko prihvatljiv dizajn, kvalitetna završna obrada i atraktivna cijena za ovu klasu proizvoda izdvajaju Royal Exclusive iz ostale ponude.

Artikli iz linije Royal Exclusive imaju identičan dizajn kao i program Royal, ali se proizvodi farbaju bojama visokog kvaliteta, otpornim na mehaničke i atmosferske uticaje, koje proizvodima daju luksuznu notu.

U paleti programa Royal Exclusive u ponudi su dve boje, zlatna, kao i kombinacija crne i srebrne boje.

Dvopolna priključnica sa zaštitnim
elementom, zlatna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:15.71.052 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

Dvopolna priključnica sa transparentnim
poklopcem i zaštitnim elementom, zlatna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:15.71.064 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvostruka priključnica, zlatna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:15.71.055 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 6 kom.

 Tropolna priključnica, zlatna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/440V; IP 20
 • Broj artikla:15.71.059 (jezgro od keramike)
 • Pakovanje: 8 kom.

 Jednopolna sklopka, zlatna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:15.71.001 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Serijska sklopka, zlatna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:15.71.004 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

Naizmenična sklopka, zlatna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.71.005 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Unakrsna sklopka, zlatna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.71.006 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Telefonska priključnica 1 x 623K, zlatna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.71.071
 • Pakovanje: 14 kom.

 Telefonska priključnica 2 x 623K, zlatna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.71.072
 • Pakovanje: 14 kom.

 Komunikaciona priključnica 2 x Cat 6, zlatna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.71.078
 • Pakovanje: 12 kom.

 TV priključnica sa jednim modulom, zlatna

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.71.088 (prolazna)
  15.71.090 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

TV priključnica sa dva modula, zlatna

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.71.092 (prolazno-završna)
  15.71.091 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

 Elektronski regulator svetlosti sa
potenciometrom, zlatni

 • Samo za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice napona 230V~.
 • 230V; 60 – 550W
 • Broj artikla:
  15.71.042
 • Pakovanje: 8 kom.

 Horizontalna sklopka za kupatilo, zlatna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.71.095
 • Pakovanje: 5 kom.

Dvopolna priključnica sa zaštitnim elementom, crno – srebrna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.052 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

Dvopolna priključnica sa transparentnim
poklopcemi zaštitnim elementom, crno – srebrna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.064 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvostruka priključnica, crno – srebrna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.055 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 6 kom.

 Tropolna priključnica, crno – srebrna

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/440V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.059 (jezgro od keramike)
 • Pakovanje: 8 kom

 Jednopolna sklopka, crno – srebrna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.72.001 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Serijska sklopka, crno – srebrna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.72.004 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

Naizmenična sklopka, crno – srebrna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.72.005 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Unakrsna sklopka, crno – srebrna

 • IEC 60669-1; IP 20
 • 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.72.006 (bezvijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Telefonska priključnica 1 x 623K, crno – srebrna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.071
 • Pakovanje: 14 kom.

 Telefonska priključnica 2 x 623K, crno – srebrna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.072
 • Pakovanje: 14 kom.

Komunikaciona priključnica 2 x Cat 6, crno – srebrna

 • PTT Vesnik 17/90
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.078
 • Pakovanje: 12 kom.

 TV priključnica sa jednim modulom, crno – srebrna

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.088 (prolazna)
  15.72.090 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

 TV priključnica sa dva modula, crno – srebrna

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.72.092 (prolazno-završna)
  15.72.091 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

Elektronski regulator svetlosti sa potenciometrom, crno – srebrni

 • Samo za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice napona 230V~.
 • 230V; 60 – 550W
 • Broj artikla:
  15.72.042
 • Pakovanje: 8 kom.

 Horizontalna sklopka za kupatilo, crno – srebrna

IEC 60669-1; IP 20

 • 16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.72.095
 • Pakovanje: 5 kom

Scroll to top