Invent

Mini OG


Dvopolna priključnica

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 44
 • Ugradnja na zid
 • Broj artikla:
  18.01.050 (jezgro od keramike)
  18.01.051 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 20 kom

Jednopolna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 44
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  18.01.001 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  18.01.621 (vijčana veza)
 • Ugradnja na zid
 • Pakovanje: 25 kom

 Serijska sklopka

 • IEC 60669-1; IP 44
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  18.01.004 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  18.01.624 (vijčana veza)
 • Ugradnja na zid
 • Pakovanje: 25 kom

 Naizmenična sklopka

 • IEC 60669-1; IP 44
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  18.01.005 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  18.01.625 (vijčana veza)
 • Ugradnja na zid
 • Pakovanje: 25 kom

 Unakrsna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 44
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  18.01.006 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  18.01.626 (vijčana veza)
 • Ugradnja na zid
 • Pakovanje: 25 kom

 

Scroll to top