Invent

O nama


Deta d.o.o. je osnovana 22.09.1999. godine kao društvo za proizvodnju, inženjering, usluge i
trgovinu. Deta d.o.o. je ekskluzivni zastupnik Metalke Majur iz Jagodine (Republika Srbija) za elektro
instalacioni materijal. Bavimo se maloprodajom i veleporodajom ovog brenda. Takođe vršimo i
uslugu montaže elektro instalacionog materijala za Metalku Majur. Svoju djelatnost smo proširili i na
razvoj vlastitog programa unutrašnje i vanjske LED rasvjete.

Ključna snaga Dete d.o.o. su zaposleni koji rade na poboljšanju usluga klijentima i stalnom praćenju
i prilagođavanju novim trendovima poslovanja. Godine 2010. smo proširili svoj poslovni prostor
izgradnjom novog objekta koji se prostire na preko 800 kvadratnih metara. Poslovni prostor
ukljucuje i skladište od preko 150 kvadratnih metara na dvije etaže, a ostatak prostora je podijeljen
na kancelarijski, proizvodni i sektor za razvoj. Posjedjujemo vlastiti vozni park i vršimo prevoz do
svojih kupaca.

Vjerujemo da ćemo novim ulaganjima i poslovnim inovacijama dodatno osnažiti svoj položaj na
tržištu i nastaviti razvijati bliske odnose sa klijentima.

 

 

 

Scroll to top