Invent

Premijer


 Telefonska priključnica sa jednim modularnim
telefonskim priključkom

 • Propis: PTT Vesnik 18/79 i 3/89; IEC 162; FCC 68
  Ugrađuje se sa ili bez dodatka za ugradnju na zid.
 • Broj artikla:
  01.56.41 (4 kontakta)
 • Pakovanje: 24 kom.

Telefonska priključnica sa dva modularna
telefonska priključka

 • Propis: PTT Vesnik 18/79 i 3/89; IEC 162; FCC 68
  Ugrađuje se sa ili bez dodatka za ugradnju na zid.
 • Broj artikla:
  01.57.41 (4 kontakta)
 • Pakovanje: 24 kom.

Telefonska priključnica sa tri modularna
telefonska priključka

 • Propis: PTT Vesnik 18/79 i 3/89; IEC 162; FCC 68
  Ugrađuje se sa ili bez dodatka za ugradnju na zid.
 • Broj artikla:
  01.58.41 (4 kontakta)
 • Pakovanje: 24 kom.

 Dodatak za ugradnju telefonske priključnice na zid

 • Broj artikla:
  01.81.01
 • Pakovanje: 20 kom.

Scroll to top