Invent

Royal


Savremen dizajn, zaobljena forma i široka paleta boja ukrasnih okvira osnovne su karakteristike programa Royal. Kvalitet tehničkog rešenja potvrđuju sertifikati kvaliteta koje je Metalka Majur dobila i za ovaj program, a cijene su potpuno prilagođene prosečnom kupcu.

Još jedna od prednosti programa Royal je i širok asortiman proizvoda koji obuhvata različite modele priključnica, sklopki, tastera, sklopki za kupatilo i komunikacionih priključnica. Ideja je da jedan program ponudi sve što je korisniku potrebno.

Ukrasni okvir koji se može mijenjati i montirati u različitim bojama dodatno ističe boju kao element uklapanja sa bojom enterijera. U ponudi su i višestruki okviri u boji, za montažu od 2 do 5 proizvoda u zajednički okvir, što ponudu čini još atraktivnijom.

Dvopolna priključnica

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.050 (jezgro od keramike)
  15.01.051 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

Dvopolna priključnica sa zaštitnim
elementom

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/250V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.052 (jezgro od polikarbonata)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Tropolna priključnica (jezgro od keramike)

 • IEC 60884-1, CEE7
 • 16A/440V; IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.059
 • Pakovanje: 8 kom.

 Jednopolna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.001 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.621 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Jednopolna sklopka sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.007 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.627 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Serijska sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.004 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.624 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Serijska sklopka sa signalnim sijalicama

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.019 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.639 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Naizmenična sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.005 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.625 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Unakrsna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.006 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.626 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvopolna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.002 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.622 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Tropolna sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.003 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.623 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvopolna naizmenična sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.008 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.628 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvostruka naizmenična sklopka

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.009 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  115.01.629 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster svetla

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.011 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  115.01.631 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster svetla sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.013 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.633 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster zvona

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.010 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.630 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster zvona sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.012 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.632 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster sa pločicom za natpis sa signalnom
sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.017 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.637 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster SOS sa signalnom sijalicom

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.015 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  115.01.635 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Taster za roletne

 • IEC 60669-1; IP 20
 • Broj artikla:
  10AX/250V
  15.01.018 (bezvijčana veza)
  16AX/250V
  15.01.638 (vijčana veza)
 • Pakovanje: 10 kom.

 Telefonska priključnica 1 x 623K

 • PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.071
 • Pakovanje: 14 kom.

 Telefonska priključnica 2 x 623K

 • PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.072
 • Pakovanje: 14 kom.

 Komunikaciona priključnica 1 x Cat 6

 • IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.077
 • Pakovanje: 12 kom.

 Komunikaciona priključnica 2 x Cat 6

 • PTT Vesnik 17/90
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.078
 • Pakovanje: 12 kom.

 TV priključnica sa jednim modulom

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.088 (prolazna)
  15.01.090 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

 TV priključnica sa dva modula

 • IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
  Priključak: antenski konektor
  IP 20
 • Broj artikla:
  15.01.092 (prolazno-završna)
  15.01.091 (završna)
 • Pakovanje: 12 kom.

 Elektronski regulator svetlosti sa
potenciometrom

 • (Samo za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice napona 230V~.)
 • 230V; 60 – 550W
 • Broj artikla:
  15.01.042
 • Pakovanje: 8 kom.

Jednopolna sklopka sa preklopnikom i signalnom sijalicom

 • (jezgro od keramike)
  IEC 60669-1; IP 20
  16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.01.045
 • Pakovanje: 10 kom.

 Horizontalna sklopka za kupatilo

 • IEC 60669-1; IP 20
  16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.01.095
 • Pakovanje: 5 kom.

 Vertikalna sklopka za kupatilo

 • IEC 60669-1; IP 20
  16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.01.096
 • Pakovanje: 5 kom.

Vertikalna sklopka za kupatilo, sa
serijskom sklopkom

 • IEC 60669-1; IP 20
  Vertikalna sklopka za kupatilo: 16AX/250V
  Serijska sklopka: 10AX/250V
 • Broj artikla:
  15.01.097
 • Pakovanje: 5 kom.

Vertikalna sklopka za kupatilo, sa dvopolnom
priključnicom

 • IEC 60669-1; IP 20
  Priključnica: 16A/250V;
  Sklopke: 16AX/250V
 • Broj artikla:
  15.01.098
 • Pakovanje: 5 kom.

 Ukrasni okviri Royal u boji:

 • Svetlo sivi; ; Broj artikla: 15.03.352
 • Krem; Broj artikla: 15.05.352
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.352
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.352
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.352
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.352
 • Pakovanje (za sve boje): 20 kom.

Ukrasni okviri Royal za dvostruku i tropolnu
priključnicu u boji:

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.355
 • Krem; Broj artikla: 15.05.355
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.355
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.355
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.355
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.355
 • Pakovanje (za sve boje): 25 kom.

Ukrasni okviri Royal za horizontalnu sklopku za kupatilo u boji:

 •  Svetlo sivi;Broj artikla: 15.03.395
 • Krem; Broj artikla: 15.05.395
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.395
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.395
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.395
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.395
 • Pakovanje (za sve boje): 15 kom.

 Dvostruki horizontalni okvir (2M-H)

 • Broj artikla:
  15.01.361
 • Pakovanje: 15 kom.

 Trostruki horizontalni okvir (3M-H)

 • Broj artikla:
  15.01.362
 • Pakovanje: 10 kom.

 Četvorostruki horizontalni okvir (4M-H)

 • Broj artikla:
 • 15.01.363
 • Pakovanje: 10 kom.

 Petostruki horizontalni okvir (5M-H)

 • Broj artikla:
  15.01.364
 • Pakovanje: 10 kom.

 Dvostruki vertikalni okvir (2M-V)

 • Broj artikla:
  15.01.365
 • Pakovanje: 15 kom.

 Trostruki vertikalni okvir (3M-V)

 • Broj artikla:
  15.01.366
 • Pakovanje: 10 kom.

 Četvorostruki vertikalni okvir (4M-V)

 • Broj artikla:
  15.01.367
 • Pakovanje: 10 kom.

 Petostruki vertikalni okvir (5M-V)

   • Broj artikla:
    15.01.368

Pakovanje: 10 kom.

 Dvostruki horizontalni okvir (2M-H) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.361
 • Krem; Broj artikla: 15.05.361
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.361
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.361
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.361
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.361
 • Pakovanje (za sve boje): 15 kom.

 Trostruki horizontalni okvir (3M-H) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.362
 • Krem; Broj artikla: 15.05.362
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.362
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.362
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.362
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.362
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

 Četvorostruki horizontalni okvir (4M-H) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.363
 • Krem; Broj artikla: 15.05.363
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.363
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.363
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.363
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.363
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

 Petostruki horizontalni okvir (5M-H) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.364
 • Krem; Broj artikla: 15.05.364
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.364
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.364
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.364
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.364
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

 Dvostruki vertikalni okvir (2M-V) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.365
 • Krem; Broj artikla: 15.05.365
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.365
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.365
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.365
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.365
 • Pakovanje (za sve boje): 15 kom.

 Trostruki vertikalni okvir (3M-V) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.366
 • Krem; Broj artikla: 15.05.366
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.366
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.366
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.366
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.366
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

 Četvorostruki vertikalni okvir (4M-V) u boji

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.367
 • Krem; Broj artikla: 15.05.367
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.367
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.367
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.367
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.367
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

 Petostruki vertikalni okvir (5M-V) u boj

 • Svetlo sivi; Broj artikla: 15.03.368
 • Krem; Broj artikla: 15.05.368
 • Bordo; Broj artikla: 15.06.368
 • Svetlo zeleni; Broj artikla: 15.10.368
 • Crveni; Broj artikla: 15.12.368
 • Svetlo plavi; Broj artikla: 15.13.368
 • Pakovanje (za sve boje): 10 kom.

Scroll to top